Nyhedsoversigt

Skabelon for abstracts 2015
18. marts 2015

Abstract skabelon til møde i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi 

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekslusiv forfattere, institution og titel). Brug font 12 til tekst og det hele skal rummes på en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et word dokument og send til jens.sorensen@rsyd.dk senest 20-3-2015

Dansk version:

Forfattere: (streg under den, der afholder foredraget)

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion:

 

Engelsk Version:

Authors: (underline the name of the speaker)

Institution:

Title:

Aim/background:

Material and Methods:

Results:

 

Discussion/Conclusion

Se også regler for abstracts på DSPR’s hjemmeside under Medlemsindhold/dokumenter/abstracts.

Se tidligere programmer og abstracts under Medlemsindhold/dokumenter/meddelelse

 

Forårsmøde og Generalforsamling i DSPR
25. januar 2015

Som tidligere annonceret afholdes DSPR’s forårsmøde og efterfølgende generalforsamling

fredag d. 8. maj 2015 på Panum Instituttet i København.

Som sædvanlig består programmet af indkomne abstracts og vi opfordrer unge som ældre til at fremsende disse.

For at få lavet programmet i god tid er deadline for abstracts fredag d. 20. marts,

send til Jens Ahm Sørensen email:  jens.sorensen@rsyd.dk.

 

Se regler for abstracts på DSPR’s hjemmeside under Medlemsindhold/dokumenter/abstracts.

Se tidligere programmer og abstracts under Medlemsindhold/dokumenter/meddelelser

Vi forventer at programmet udkommer d. 7. april 2015.

Hermed indkaldes også til generalforsamling, og der skal stemmes om 2 nye pladser i bestyrelsen. Line Breiting bliver speciallæge og kan derfor ikke repræsentere det uddannelsessøgende medlem og Gitte Hougaard har siddet 6 år.

Vi opfordrer medlemmer til at engagere sig i selskabet, meld snarest tilbage om ønsket kandidatur. Senest tilmelding 3 dage før generalforsamlingen.

Husk at opfordre kommende plastikkirurger til at melde sig ind i selskabet, man kan optages når man har et års plastikkirurgi og dette gøres ved henvendelse til bestyrelsen. (se i øvrigt vedtægterne).

Mange hilsner

 

Bestyrelsen

© Copyright 2015 - Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi udviklet af GyllingConsulting.dk