Nyhedsoversigt

DSPR's forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 9. juni 2017
13. april 2017

DSPR præsenterer

 

DSPRs Forårsmøde 2017 afholdes 9. juni kl. 09.00-18.00 på Panum Instituttet, Blegdamsvej, København

Efterfølgende middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

 

Foreløbigt program:

09.15-10.00 Ankomst morgenmad

10.00-16.00: Frie foredrag samt frokost, Panum Instituttet, Hannover auditoriet

16.00 Bedste foredrag DSPR’s forårsmøde 2017 og Uddeling af YPK’s uddannelsespris

16.30-18.00: Generalforsamling i DSPR

18.00: Bustransport fra Panum Instituttet til Restaurant Viva for de tilmeldte.

18.30-2.00 Middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København

 

Nærmere program for dagen følger på dspr.dk, når abstracts er modtaget og planlagt.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. 

 

Frist for tilmelding: 24. maj.

På link:

www.dspr.safeticket.dk

 

- HUSK at melde dig til bustransport fra Panum til Restaurant Viva ved tilmelding 

Hermed en opfordring til at indmelde sig i DSPR. Mange er ikke klar over at det blot kræver et års ansættelse på en eller 2 plastikkirurgiske afdelinger. 

Man bliver medlem ved at fremsende CV, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til vores sekretær i bestyrelsen tidams@rm.dk

SKABELON FOR ABSTACTS
25. januar 2017

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

Jens.sorensen@rsyd.dk

Dansk Version

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

Engelsk version

Authors: (underline the name of the speaker)

Institution:

Aim/background:

Material and Method:

Results:

 Discussion/Conclusion

Årligt DPO møde 31. marts 2017
24. januar 2017

Kære Kolleger!

Hermed indkaldes til det årlige møde for DPO - vedhæftet mødeindkaldelse. 

Læs mere her

Bemærk venligst deadline for tilmelding (14. marts 2017) henholdsvis deadline for forslag til dagsorden (21. marts 2017).

Bemærk ligeledes, at I til den første del af mødet - del I (kl. 9-13) - kan medbringe 1-2 personer, som er involveret i akkreditering. Klinikkerne skal selv afholde udgifter i forbindelse med dette! Prisen er 400.- kr. pr. deltager,som ikke er DPO-medlem. Mødet er gratis for DPO-medlemmer.

Såvel tilmelding som forslag til dagsorden skal tilgå næstformand, DPO, Peter A. Siemssen, mail peter@siemssen.in


I bedes alle have sat jer ind i kravene til akkreditering og helst lavet de fleste standarder som kladde, og overveje problemer med dem. Se venligst http://www.ekvis.dk for yderligere oplysninger. Desuden bør I allerede nu foretage audit på jeres journaler, da det skal være gennemført før akkrediteringen jvf. http://www.ekvis.dk/sites/default/files/Auditvejledning%2017-06-16.pdf

 


Til mødets del II (kun for læger) bedes I overveje hvilke ydelser I kunne tænke jer indført eller ændret ved moderniseringen, og hvilke forhold, som det kunne være relevant at forelægge bestyrelsen for FAPS til næste overenskomstforhandling.

Praktiserende speciallæger kan søge om tilskud til kursus/efteruddannelse fra FAPS/FAS - link fremsendes sammen med den endelige dagsorden inden mødedato.

Vi håber at se rigtig mange til en udviklende og hyggelig dag!


på vegne af formand og bestyrelsen i DPO

Erik D. Heidemann
Sekretær DPO
Speciallæge i Plasikkirurgi
Fisketorvet 4-6, 7. sal
5000 Odense C.
mobil 40 21 52 54

Indberetning af hændelser vedr. brystimplantater. Vedledning fra SST
4. oktober 2016

Kære Medlemmer

 Lægemiddelsstyrelsen går nu i gang med en kampagne for at få sundhedspersonale, fabrikanter og distributører til i højere grad at anmelde hændelser med medicinsk udstyr, herunder brystimplantater.

 

Det er jo lovpligtigt at anmelde fejl og mangler ved medicinsk udstyr: herunder heddet det bl.a. i Lægemiddelstyrelsens vejledning: ruptur af brystimplantat eller kapseldannelse (kontraktur), som medfører et operativt indgreb.  ALCL et andet oplagt problem. Implantatrotation eller andre komplikationer, som medfører operativt indgreb hører også til på listen.

Vi vil jo ofte argumenterer med, at dette eller hint jo er en kendt mulig komplikation til implantatanvendelse og også kan tilskrives problemer under kirurgien eller dårlig patient-kompliance. Men det fratager reelt ikke for krav om anmeldelse. Så vi bør!

 Vi har desværre ikke god tradition for at efterkomme kravet om anmeldelse, og det betyder, at Lægemiddelstyrelsen ikke har noget godt værktøj til at overvåge området. Derfor denne kampagne.

 Skandalen med de PIP implantaterne, som ikke blev fremstillet som de skulle bl.a. med anvendelse af ”industrisilikone”, blev kun opdaget, fordi den franske pendant til Lægemiddelstyrelsen fik et stigende antal anmeldelser, som gjorde, at de blev opmærksomme på problemet.

For at anmelde en hændelse skal man anvende en elektronisk blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 

 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/sundhedspersonales-og-brugeres-indberetning

Lægemiddelstyrelsen kommer ud på besøg på 5 udvalgte klinikker i nær fremtid for at gøre reklame for kampagnen, og de har bedt mig om at forhåndsorientere.

 

Hermed har I lidt om baggrunden for dette. 

Mvh Lisbet Hölmich -formand DSPR -På forhånd tak 

DSPRs Forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 3. juni 2016
31. marts 2016

DSPR præsenterer

DSPRs Forårsmøde 2016
DSPRs Forårsmøde 2016
Fredag d. 03/06 2016 kl. 10:00 i København

DSPRs Forårsmøde 2016 afholdes 3. juni kl. 10-18.00 på Panum Instituttet, Blegdamsvej, København

Efterfølgende middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

1: Dagsarrangementet på Panum Instituttet, Hannover Auditoriet               

2: Middag inkl. velkomstdrink, 3-retters menu, 2 glas vin og kaffe

3: Hele arrangementet (dag og middag)

Priser:

Speciallæger, firmamedlemmer, ledsagere samt 

reservelæger (ikke medlem af DSPR)                                    1: 150 kr.       2: 550 kr.       3: 675 kr.

Reservelæger (medlemmer af DSPR) og pensionister:            1: 125 kr.       2: 500 kr.       3: 500 kr.

Firmastand inkl dagsarrangement for ikke-firmamedlemmer: 5000 kr

Firmastand ekskl. dagsarrangement for firmamedlemmer: 0 kr

Tilmelding

 

HUSK at melde dig til bustransport fra Panum til Restaurant Viva her på Enkelbillet.dk

Foreløbigt program:

10.00-16.30: Forårsmøde, Panum Instituttet, Hannover auditoriet

16.30-18.00: Generalforsamling i DSPR

18.00: Bustransport fra Panum Instituttet til Restaurant Viva for de tilmeldte.

18.30-2.00 Middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

 

Nærmere program for dagen følger på dspr.dk

 

Frist for tilmelding: 14. maj.

 

Abstracts sendes senest d. 1. maj tiljens.sorensen@rsyd.dk (Skabelon findes på dspr.dk)

I år vil de 3-5 bedste abstracts blive udvalgt til at indgå i foredragskonkurrencen. Se yderligere på dspr.dk

 

Hermed en opfordring til at indmelde sig i DSPR. Mange er ikke klar over at det blot kræver et års ansættelse på en eller 2 plastikkirurgiske afdelinger.

 

Man bliver medlem ved at fremsende CV, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til vores sekretær i bestyrelsen tidams@rm.dk

Program DSPR's efterårsmøde Hindsgavl 2. + 3. oktober 2015
31. august 2015

Vedlagt programmet 

Læs mere her

 

OBS generalforsamling i DPO og YPK fredag d. 2. oktober 17.20

tilmelding se nedenfor

Forårsmøde og Generalforsamling i DSPR
25. januar 2015

Som tidligere annonceret afholdes DSPR’s forårsmøde og efterfølgende generalforsamling

fredag d. 8. maj 2015 på Panum Instituttet i København.

Som sædvanlig består programmet af indkomne abstracts og vi opfordrer unge som ældre til at fremsende disse.

For at få lavet programmet i god tid er deadline for abstracts fredag d. 20. marts,

send til Jens Ahm Sørensen email:  jens.sorensen@rsyd.dk.

 

Se regler for abstracts på DSPR’s hjemmeside under Medlemsindhold/dokumenter/abstracts.

Se tidligere programmer og abstracts under Medlemsindhold/dokumenter/meddelelser

Vi forventer at programmet udkommer d. 7. april 2015.

Hermed indkaldes også til generalforsamling, og der skal stemmes om 2 nye pladser i bestyrelsen. Line Breiting bliver speciallæge og kan derfor ikke repræsentere det uddannelsessøgende medlem og Gitte Hougaard har siddet 6 år.

Vi opfordrer medlemmer til at engagere sig i selskabet, meld snarest tilbage om ønsket kandidatur. Senest tilmelding 3 dage før generalforsamlingen.

Husk at opfordre kommende plastikkirurger til at melde sig ind i selskabet, man kan optages når man har et års plastikkirurgi og dette gøres ved henvendelse til bestyrelsen. (se i øvrigt vedtægterne).

Mange hilsner

 

Bestyrelsen

© Copyright 2017 - Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi udviklet af GyllingConsulting.dk