DSPR Efterårsmøde 25-9-20 i Middelfart med efterfølgende generalforsamling 15-17

17. august 2020

Kære kolleger

I lyset af det aflyste forårsmødet og generalforsamling og da Corona situationen stadig præger muligheden for at mødes har vi i bestyrelsen valgt at afholde en mindre udgave af Efterårsmødet.

Det bliver på Comwell Middelfart Fredag d. 25-9-2020 kl 8.00-17.00 (der er mulighed for at streame mødet)

 

Forkortet efterårsmøde grundet Corona fra kl 08.00-17.00 med frie fordrag som kendt fra forårsmødet samt Generalforsamling

Tilmelding: https://dspr.safeticket.dk/dspr20

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før dvs. 4-9-20, dagsorden vil blive sendt ud senest 10 dage før.

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 1. september 2020 (til Tine.damsgaard@regionh.dk)

 

Vedr. skabelon for abstracts , se nedenfor.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSPR

 

SKABELON FOR ABSTACTS

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

Dansk Version

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

 

Tentativt program

08.00-09.00: ankomst og morgenmad

09.00-12.00: foredrag

12.00-13.00: frokost

13.00-15.00: foredrag

15.00-17.00: generalforsamling med kaffe

17.00-17.05: grab-and-go eksempelvis sandwich.